Informācija par personas datu apstrādi


Lūdzam iepazīties ar zemāk norādīto informāciju par to, kā mēs, 
SIA "Baltic States"
Reģ.Nr.40103875829
Jur. adrese :Rīga
Krasta iela 86-16, 
LV-1019
(turpmāk – ”Starpnieks”), apstrādājam fizisko personu datus.
  1. Informācija mūsu klientiem - fiziskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus
Starpnieks apstrādā jūsu personas datus nolūkā noslēgt ar jums un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.
Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.
Jūsu personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.
Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jums ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.
Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām.  Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Starpnieks ievēros likuma prasības.
  1. Informācija mūsu klientiem - juridiskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus
Lai saņemtu no mums pakalpojumus, jūs iesniedzat informāciju par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, informējiet šīs personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta. 
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.
Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.
Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.
Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, ar mums var sazināties, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Fiziskajām personām, kuru personas datus mēs apstrādājam, ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.
Personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām.  Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Starpnieks ievēros likuma prasības.
  1. Informācija interesentiem, kas sazinās ar mums nekustamā īpašuma apskatei
Starpnieks apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem:
  1. Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati;
  1. Līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku – lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu;
  1. Ar jūsu piekrišanu - lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar jums pa tālruni, lai piedāvātu jums šādu nekustamo īpašumu apskati. 
Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz mūsu leģitīmo interešu pamata, un mūsu leģitīmā interese ir pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka veicam savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka apskate ir veikta.
Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs tos nesniegsiet, mēs ar jums nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem. 
Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei. Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar jums nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem. 
Jūsu personas dati var tikt nodoti Starpnieka nekustamo īpašumu aģentiem, kā arī citām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem. 
Starpnieks ir datu pārzinis un atbild par jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, vai arī jums ir jautājumi par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Pirkumu grozs